Klimatyzacja samochodowa - obsługa, napełnianie od 100zł

Nasz warsztat naprawy samochodów świadczy usługi między innymi w zakresie naprawy, oczyszczania i napełniania układu klimatyzacji oraz odkażania układu wentylacji.
W dzisiejszych czasach jesteśmy obdarowywani przez producentów samochodów coraz większą ilością gadżetów, bajerów , wspomagaczy ... jednym z nich jest klimatyzacja. Szczęśliwy posiadacz takiego udogodnienia skazany jest na dokonywanie cyklicznych przeglądów układu klimatyzacji i wentylacji w swoim samochodzie.

Dlaczego układ klimatyzacji musi być serwisowany?

- Ponieważ w naturalny sposób nawet z całkowicie szczelnego układu ubywa rocznie od 10 do 15 proc. czynnika chłodniczego.
- Ponieważ inaczej nie można zagwarantować smarowania kompresora.
- Ponieważ wilgoć w układzie może spowodować poważne uszkodzenia.

Klimatyzator samochodowy traci 75 proc. swej wydajności chłodzenia powietrza, gdy w układzie krąży połowa wymaganej przez konstruktora ilości czynnika chłodniczego. W ciągu jednego roku poprzez przewody i złącza z układu ubywa ok. 10 do 15 proc. czynnika. Oznacza to, że już po trzech latach zdolność do schładzania wnętrza samochodu ulega drastycznemu ograniczeniu. Ponadto czynnik krążący w układzie klimatyzacji jest także nośnikiem oleju smarującego sprężarkę. Kompresor wymaga obecności tego oleju, bez niego nie jest smarowany. Jeśli w układzie jest za mało czynnika, do kompresora dociera zbyt mało oleju. Może to doprowadzić do kompletnego zatarcia sprężarki, w konsekwencji konieczna będzie jej wymiana lub gruntowna naprawa. Taka naprawa zwykle pociąga za sobą wydatek rzędu kilku tysięcy złotych. Można takiej ewentualności uniknąć, poddając układ klimatyzacji corocznemu przeglądowi. Ponadto czynnik chłodniczy absorbuje wilgoć z powietrza atmosferycznego poprzez materiał, z którego wykonane są elastyczne przewody połączeniowe. Część wilgoci zatrzymuje i odfiltrowuje filtr-osuszacz, ale jego możliwości wyczerpują się definitywnie po dwóch latach pracy. Jeśli filtr-osuszacz nie jest regularnie wymieniany, wysoka zawartość wody doprowadzi do korozji wszystkich elementów układu. Następstwem będzie przyspieszone zużycie i mechaniczne uszkodzenia części układu. Gdy w układzie klimatyzacji krąży zawilgocony czynnik chłodniczy zawór rozprężny może ulec zalodzeniu, co całkowicie blokuje działanie klimatyzatora, a w dalszej kolejności prowadzi do zniszczenia skraplacza i sprężarki. Regularna wymiana filtra-osuszacza pozwala uniknąć wysokich kosztów napraw.

Dlaczego trzeba regularnie dezynfekować układ klimatyzacji?

- Bakterie, grzyby i inne drobnoustroje osadzające się na parowniku powodują powstawanie niemiłych woni i mogą wywołać reakcje alergiczne pasażerów samochodu.

Parownik jest zamontowany pod deską rozdzielczą i zintegrowany z systemem wentylacji wnętrza pojazdu. Osadzająca się na jego powierzchni wilgoć ze schładzanego powietrza i brak światła stanowią idealne warunki do rozwoju bakterii, grzybów i innych mikroorganizmów. Docierają one do parownika wraz z kurzem z zasysanego powietrza i osiadają na blaszkach radiatora parownika, skąd poprzez system wentylacji docierają do kabiny. U wielu ludzi grzyby i drobnoustroje powodują kichanie, łzawienie, kaszel lub inne dokuczliwe reakcje alergiczne. Ponadto gnijące w wilgoci mikroorganizmy wywołują niemiłą, stęchłą woń. Regularna dezynfekcja parownika niszczy zarodniki grzybów, bakterie i drobnoustroje. Jeśli jest przeprowadzona prawidłowo, nie wywołuje żadnych szkodliwych następstw.

Dlaczego konieczna jest wymiana filtra kabinowego raz do roku lub co 15 tyś. km?

- Regularna wymiana filtra jest konieczna i zalecana przez producentów pojazdów, ponieważ w miarę osadzania się zanieczyszczeń w jego warstwie filtrującej do kabiny wpada coraz mniej powietrza. - Zablokowany filtr kabinowy może doprowadzić do uszkodzenia silnika dmuchawy układu wentylacji. - Zaparowane szyby to często skutek zmniejszonej przez zanieczyszczenia przepustowości filtra. - Zanieczyszczenia warstwy filtracyjnej mogą być przyczyną nieprzyjemnego zapachu wewnątrz pojazdu.

Filtr kabinowy jest zwykle wykonany z materiału włóknistego o odpowiednio dobranej przepustowości powietrza, który zatrzymuje kurz, zanieczyszczenia i pyłki z powietrza. Jeśli filtr ma dodatkową warstwę z aktywnym węglem, odfiltrowaniu ulegają także szkodliwe gazy jak węglowodory i ozon. Biorąc pod uwagę, że w ciągu godziny przez filtr przepływa do 300 m3 powietrza, można łatwo zrozumieć, dlaczego już po roku lub 15 tyś. km przebiegu filtr osiąga "punkt saturacyjny", czyli zmniejszenie przepustowości o 75% w stosunku do nowego wkładu. Jeśli w tym momencie nie wymieni się filtra, nastąpi zablokowanie dopływu powietrza z zewnątrz do kabiny pojazdu. Zablokowany filtr, to także ogromne przeciążenie silnika dmuchawy, a w skrajnym przypadku nawet jego przegrzanie. Kolejny efekt zanieczyszczenia filtra to zaparowywanie szyb we wnętrzu. Jeśli filtr jest zatkany i stary, to dodatkowo będzie przyczyną przykrego zapachu w kabinie.

Dlaczego trzeba wymieniać filtr-osuszacz?

- Filtr-osuszacz usuwa z układu klimatyzacji wilgoć oraz cząsteczki stałe, zabezpieczając sprężarkę i zawór rozprężny przed zniszczeniem i gwarantując optymalną wydajność chłodzenia.


Część wilgoci z układu klimatyzacji jest wychwytywana przez filtr-osuszacz, który w systemach z dyszą rozprężną zamiast zaworu jest nazywany "akumulatorem". Element ten osiąga "punkt saturacji" po ok. dwóch latach działania. Jeśli filtr-osuszacz nie jest wymieniany regularnie, rosnąca zawartość wody w układzie doprowadzi do korozji wszystkich jego elementów. W następstwie tego procesu może dojść do znacznie zwiększonego zużycia układu i jego elementów. Może też dojść do zalodzenia zaworu rozprężnego, czego konsekwencją będzie uszkodzenie skraplacza i sprężarki.

Czy są wyjątki od 2-letniego cyklu wymiany filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora?

- Producenci samochodów nie zalecają wymiany, a pojazd znajduje się jeszcze w okresie gwarancji - Filtr-osuszacz i skraplacz stanowią całość - Ponadprzeciętny nakład pracy - Klimatyzacja jest nieszczelna

W niewielu określonych przypadkach dopuszczane jest odstąpienie od reguły wymiany filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora co 2 lata. W przypadku gdy samochód znajduje się jeszcze w okresie gwarancji , a producent nie wskazuje terminu wymiany osuszacza/akumulatora, można podczas standardowego przeglądu zrezygnować z jego wymiany. Odstąpienie od wymiany powinno być jednak każdorazowo uzgadniane z klientem ewentualnie z autoryzowanym serwisem. W niektórych pojazdach filtr-osuszacz i skraplacz stanowią jednolitą całość. W tym przypadku w związku z dużym nakładem pracy i kosztów nie jest konieczna kompletna wymiana całej tej jednostki co 2 lata. Uwaga ta odnosi się również do niewielu modeli samochodów, w których wymiana filtra-osuszacza lub filtra-akumulatora wiąże się z ponadprzeciętnym nakładem pracy. W tym przypadku do rozważenia jest 3, 4-letni cykl wymiany. Gdyby się jednak okazało, że układ klimatyzacji jest nieszczelny lub brak jest czynnika chłodniczego - filtr-osuszacz lub filtr-akumulator musi zostać wymieniony bez względu na wiek.

Co ma wspólnego klimatyzacja z bezpieczeństwem jazdy?

- Szybkie zmęczenie przy upałach - Spadek zdolności koncentracji - Wydłużenie czasu reakcji - Zwiększenie ryzyka wypadku

Naukowe badania potwierdzają, że wraz ze wzrostem temperatury obniża się zdolność koncentracji, a organizm ludzki szybciej się męczy. Jednocześnie wydłuża się czas reakcji. To z kolei podnosi znacznie ryzyko wypadku. Klimatyzacja w samochodzie schładza wnętrze do przyjemnej temperatury, osuszając jednocześnie powietrze. Pasażerowie czują się dobrze. Dzięki temu szybkość reakcji i zdolność do koncentracji kierowcy zostaje zachowana przez dłuższy czas.

W jaki sposób wilgoć może dostać się do układu klimatyzacji?

- Przewody przepuszczają parę wodną. - Większość starszych, mineralnych olejów służących do smarowania sprężarek ma właściwości higroskopijne (wchłaniają wodę).

Materiał, z którego wykonane są przewody elastyczne, wzmacniana włóknem syntetycznym mieszanka gumowa, nie ma jednorodnej gęstości. Przez miejsca o mniejszej gęstości czynnik chłodniczy absorbuje parę wodną z powietrza i jednocześnie sam wyparowuje. Większość starszych, mineralnych olejów służących do smarowania sprężarek to preparaty higroskopijne, które wzmacniają efekt wchłaniania wody poprzez niejednorodności struktury materiału przewodów elastycznych.

Skąd się biorą różnice cenowe w usługach związanych z serwisowaniem klimatyzacji?

- Różny zakres przeglądu - Różne rozumienie "serwisu", "kontroli" klimatyzacji

Różnice w cenach oferowanego serwisu czy kontroli układu klimatyzacji wynikają z zakresu przeprowadzonych prac. Używane powszechnie określenia "serwis", "kontrola", "czyszczenie" lub "test" nie są w jednoznaczny sposób zdefiniowane. Dlatego w niektórych warsztatach nie wykonywany jest pełen zakres czynności przeglądowych, co skutkuje korzystniejszą ceną usługi. Porównania ofert można dokonać tylko wtedy, gdy zakres robót oraz liczba wymienianych części jest identyczna.

wróć


        Copyright © 2013 P.W. GUSTAW Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.      F   Z  
Design by lnet © 2013 Serwis laptopów Szczecin